Perjanjian Lesen

Ini adalah perjanjian undang-undang antara anda (“Pemegang Lesen”) dan iMyFone mengenai penggunaan produk iMyFone anda ("Perisian"). Dengan memasang Perisian, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perjanjian ini.

Pemberian Lesen

iMyFone dengan ini memberikan kepada Pemegang Lesen (seorang individu) hak yang boleh dibatalkan, peribadi, tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk memasang dan mengaktifkan Perisian untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial Pemegang Lesen, melainkan Pemegang Lesen telah membeli lesen perniagaan daripada iMyFone. Berkongsi Perisian ini dengan individu lain, atau membenarkan individu lain melihat kandungan Perisian ini, adalah melanggar lesen ini. Pemegang Lesen tidak boleh menjadikan Perisian tersedia pada rangkaian, atau dalam apa jua cara menyediakan Perisian kepada berbilang pengguna, melainkan Pemegang Lesen telah terlebih dahulu membeli sekurang-kurangnya lesen berbilang pengguna daripada iMyFone.

Hak Cipta

PERISIAN dimiliki oleh iMyFone dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa dan peruntukan perjanjian. Pemegang Lesen tidak boleh mengalih keluar atau menyembunyikan sebarang notis, label atau tanda proprietari daripada Perisian.

Pemilikan

Pemegang Lesen memiliki media di mana perisian itu dirakam atau ditetapkan, tetapi Pemegang Lesen mengakui bahawa iMyFone mengekalkan pemilikan perisian tersebut. iMyFone menyimpan sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata kepada Pemegang Lesen.

Sekatan ke atas Penggunaan

Pemegang lesen tidak boleh menterbalikkan kejuruteraan, menyahhimpun atau menyahhimpun perisian; Pemegang lesen tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, menyewa, memajak, meminjam atau mencipta karya terbitan berdasarkan perisian atau mana-mana bahagian oleh itu.

Sekatan Pemindahan

Pemegang lesen tidak boleh memindahkan atau menyerahkan hak di bawah perjanjian ini kepada pihak lain tanpa kebenaran bertulis iMyFone terlebih dahulu.

Penamatan

  • iMyFone berhak untuk menamatkan Perjanjian ini jika pemegang lesen melanggar Perjanjian berulang kali. Sehubungan itu, semua hak yang diberikan kepada pemegang lesen di sini akan dihentikan serta-merta.
  • Pemegang lesen boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, tetapi hendaklah segera mengembalikan semua salinan perisian atau memusnahkannya dengan pengesahan dengan menulis kepada kami.

Tiada Waranti

iMyFone TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN TERSURAT ATAU TERSIRAT ATAU WARANTI, SEBARANG JENIS YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK KAMI ATAU BAHAN YANG TERKANDUNG PADA LAMAN WEB INI. IMYFONE TIADA TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN YANG BERLAKU SEMASA MENGGUNAKAN PERISIAN KAMI SECARA SALAH.