Dasar Privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 25 Mei 2018

Halaman web ini mewakili dokumen undang-undang dan merupakan Dasar Privasi untuk iMyFone dan tapak web kami (ms.imyfone.com) seperti yang dikehendaki oleh Jeneral Eropah Peraturan Perlindungan Data (GDPR). Dengan menggunakan Laman Web, Perisian atau aplikasi Mudah Alih kami, anda bersetuju sepenuhnya mematuhi dan terikat dengan dasar berikut setiap kali anda menggunakan Laman Web, Perisian atau Mudah Alih kami aplikasi. Sila semak syarat berikut dengan teliti.  

Takrif

Istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada iMyFone , Tapak basah kami (ms.imyfone.com), pemilik Laman Web ini. "Pelawat" ialah seseorang yang semata-mata melayari Laman Web kami. "Ahli" ialah seseorang yang telah mendaftar dengan Perisian kami untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Istilah "Pengguna" ialah pengecam kolektif yang merujuk kepada Pelawat, Ahli atau seseorang yang mempunyai memuat turun apl Mudah Alih kami untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

Notis Privasi ini menerangkan jenis maklumat yang kami kumpul atau terima, cara kami boleh menggunakannya maklumat. Maklumat yang kami kumpulkan termasuk maklumat peribadi dan maklumat bukan peribadi, kerana istilah tersebut ditakrifkan di bawah.

Notis Privasi juga menerangkan langkah yang kami ambil untuk melindungi keselamatan peribadi maklumat. Kami juga memberitahu anda bagaimana anda boleh menghubungi kami untuk meminta kami (i) mengakses, menukar atau tidak menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, (ii) menarik balik sebarang kebenaran yang anda berikan sebelum ini kami dan (iii) jawab sebarang soalan yang anda ada tentang amalan privasi kami.

Persetujuan Anda

Dengan menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat ini oleh kami seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi kami dan dipinda dari semasa ke semasa. Jika kami memutuskan untuk menukar amalan privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini supaya anda sentiasa dimaklumkan tentang data yang kami mengumpul, cara kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa kami mendedahkannya. Sila semak halaman ini untuk perubahan dari semasa ke semasa untuk memastikan anda mengetahui amalan privasi terkini kami.

Privasi Anda

Kami komited untuk menghormati privasi anda. Kami menyedari bahawa apabila anda memilih untuk menyediakan kami maklumat tentang diri anda, anda mempercayai kami untuk bertindak dengan cara yang bertanggungjawab. Itulah sebabnya kami telah meletakkan a polisi sedia ada untuk melindungi maklumat peribadi anda. Anda boleh sentiasa melawati tapak kami dan menyemak imbas tanpa memberi kami sebarang maklumat peribadi. Sila baca untuk mendapatkan butiran lanjut tentang privasi kami amalan.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi Kami

Maklumat peribadi ialah data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi seseorang secara unik. awak boleh memilih untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami apabila anda menggunakan tapak web kami. Kerana kita mengubah kita ciri dari semasa ke semasa, pilihan yang anda ada untuk memberikan kami maklumat peribadi juga mungkin berubah, tetapi berikut ialah beberapa contoh situasi di mana anda mungkin memutuskan untuk memberikan peribadi maklumat kepada kami:

 1. Menghubungi kami untuk sebarang sebab, seperti melalui e-mel, termasuk sokongan pelanggan;
 2. Menggunakan tapak web atau perkhidmatan kami apabila maklumat peribadi diperlukan untuk digunakan atau penyertaan.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan berbeza-beza bergantung pada perkhidmatan yang anda gunakan, iaitu tapak yang anda lawati, dan cara anda mengaksesnya. Walau bagaimanapun, maklumat peribadi yang anda berikan secara amnya mungkin termasuk yang berikut:

 1. Alamat e-mel, nama penuh, poskod, negara, nombor telefon (yang mungkin termasuk telefon mudah alih nombor), alamat pengebilan anda dan maklumat pembayaran lain, bergantung pada cara anda membeli a produk daripada kami;
 2. Butiran sebarang permintaan atau transaksi yang anda buat melalui Perkhidmatan. Semua maklumat pembayaran yang anda serahkan dikumpul dan digunakan oleh pemproses pembayaran kami mengikut privasi mereka dasar. Kami tidak menyimpan maklumat pembayaran anda selain daripada empat digit terakhir anda akaun, tarikh tamat tempoh dan negara, yang kami perlukan untuk cukai, kawal selia kerajaan dan tujuan keselamatan;
 3. Maklumat tentang aktiviti anda dan interaksi dengan ms.imyfone.com (seperti alamat IP anda, jenis peranti atau penyemak imbas yang anda gunakan, dan tindakan anda di tapak); dan
 4. Komunikasi yang anda hantar kepada kami (contohnya, apabila anda meminta sokongan, hantarkan soalan kepada kami atau komen atau laporkan masalah).

Oleh kerana kami secara langsung meminta anda memberikan maklumat peribadi dalam kes ini, anda selalunya akan dapat beritahu daripada permintaan khusus kami jenis maklumat yang kami terima daripada anda. Kami mengumpul ini maklumat atas sebab-sebab seperti:

 1. Untuk memahami keperluan anda dan memberi anda perkhidmatan yang lebih baik.
 2. Untuk membekalkan kepada anda perkhidmatan yang dibeli melalui tapak web dan untuk memproses pembayaran anda.
 3. Untuk tujuan statistik dan analisis untuk tujuan pengurusan untuk mentadbir tapak web atau menambah baik produk dan perkhidmatan kami.
 4. Penyimpanan rekod dalaman dan tujuan pentadbiran, dan untuk memaklumkan anda tentang acara kami, perkhidmatan atau produk, atau maklumat lain yang berkaitan yang kami fikir akan menarik minat anda, sebagai dijelaskan di atas.
 5. Untuk menyampaikan mesej pemasaran, surat berita dan butiran perniagaan kami atau perniagaan pihak ketiga yang dipilih dengan teliti yang kami fikir mungkin menarik minat anda melalui pos atau e-mel atau teknologi yang serupa (anda boleh memaklumkan kami pada bila-bila masa jika anda tidak lagi memerlukan pemasaran komunikasi).
 6. Dari semasa ke semasa, kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda bagi tujuan penyelidikan pasaran atau untuk menyesuaikan tapak web mengikut minat anda.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Bukan Peribadi Kami

Kami juga mengumpul maklumat bukan peribadi − data dalam bentuk yang tidak membenarkan perkaitan langsung dengan mana-mana individu tertentu. Kami mungkin mengumpul, menggunakan dan memproses maklumat bukan peribadi untuk perkhidmatan tujuan penambahbaikan. Sebagai contoh, apabila anda menggunakan tapak web kami, kami mungkin mengumpul data daripada dan tentang "mesej mel elektronik komersial" dan "mesej transaksi atau perhubungan" (sebagai istilah ditakrifkan dalam Akta CAN-SPAM (15 U.S.C. 7702 et. seq.) yang dihantar ke akaun e-mel anda. Kami kumpulkan mesej transaksi komersil sedemikian supaya kita dapat memahami dengan lebih baik tingkah laku penghantar mesej sedemikian dan lebih memahami teknik spam baharu untuk menambah baik produk kami dan perkhidmatan.

Maklumat Dikumpul dengan Cara Automatik

Kami mungkin memperoleh maklumat peribadi dan bukan peribadi tertentu melalui cara automatik apabila anda melawati kami tapak. Jenis maklumat yang kami kumpul melalui cara automatik mungkin berbeza-beza, tetapi secara amnya termasuk maklumat teknikal tentang peranti anda, seperti alamat IP atau pengecam peranti lain. The maklumat yang kami kumpul juga mungkin termasuk maklumat penggunaan dan statistik tentang interaksi anda dengan laman web kami. Maklumat itu mungkin termasuk URL halaman web kami yang anda lawati, URL merujuk dan keluar dari halaman, paparan halaman, masa yang dihabiskan pada halaman, bilangan klik, jenis platform dan maklumat lain tentang cara anda menggunakan tapak web kami.

Dalam kes di mana anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses tapak kami, kami akan menerima maklumat tentang lokasi peranti anda. Dalam sesetengah kes, walaupun anda tidak menggunakan peranti mudah alih, maklumat tentang lokasi umum anda mungkin boleh dilihat daripada alamat IP peranti anda atau URL yang kami terima.

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dengan cara automatik untuk memahami pengguna kami dan untuk menentukan mereka keutamaan. Hasilnya, kami boleh membangunkan dan menyampaikan tawaran baharu atau diubah suai, yang dipertingkatkan dengan mengambil kira keutamaan pengguna kami.

Berikut ialah beberapa jenis pengumpulan data automatik yang mungkin berlaku apabila anda menggunakan kami tapak:

Pelayar Web

Apabila anda melawati tapak web kami, penyemak imbas anda secara automatik menghantar alamat protokol Internet ("IP") anda kepada kami supaya halaman web yang anda minta boleh dihantar ke komputer atau peranti anda. Kami menggunakan alamat IP anda untuk tentukan maklumat tambahan, seperti sama ada komputer atau peranti itu pernah digunakan untuk melawat tapak kami sebelum ini, ciri tapak yang paling kerap digunakan, dan berapa banyak masa yang dibelanjakan pada halaman.

Kuki

Sila rujuk Kuki kami Halaman dasar untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan kuki.

Bolehkah Kami Mengakses atau Adakah Pelayan iMyFone Menyimpan Data Peribadi pada Peranti Anda selepas Anda Menggunakan Kami Perisian atau Apl Mudah Alih?

Perkhidmatan kami membantu anda mengurus, memulihkan atau memadam data peranti iOS anda. Data yang disimpan pada anda komputer melalui iTunes atau data yang disimpan pada iCloud juga terlibat. Kami tidak mengumpul atau menyimpan mana-mana data ini pada pelayan kami. Data ini hanya akan disimpan pada komputer anda melainkan anda memberikannya kebenaran untuk berkongsinya dengan kami jika tidak, kami tidak mempunyai akses kepada mereka.

Perkongsian Maklumat

Kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda seperti berikut atau seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini:

 1. Dengan vendor, pemproses kad kredit, pengurus sistem pelanggan dan penyedia perkhidmatan lain yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau menyediakan Perkhidmatan kepada anda, jadi selagi pihak ketiga tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini mengikut Peraturan Perlindungan Data Am Kesatuan Eropah ("GDPR");
 2. Sebagai tindak balas kepada permintaan untuk maklumat jika kami percaya pendedahan adalah mengikut, atau dikehendaki oleh, mana-mana undang-undang, peraturan atau proses undang-undang yang berkenaan;
 3. Jika kami percaya tindakan anda tidak konsisten dengan perjanjian atau dasar pengguna kami, atau untuk melindungi hak, harta dan keselamatan iMyFone atau yang lain;
 4. Berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh syarikat lain; dan
 5. Dengan persetujuan anda atau atas arahan anda.

Pilihan Anda

Dalam kes tertentu, anda mungkin mempunyai pilihan tentang cara kami menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda. Untuk contoh, kami akan bertanya kepada anda sebelum kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan yang tidak serasi tujuan tersebut yang dikenal pasti dalam Notis ini.

Anda juga boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami minta, seperti yang diterangkan dalam "Maklumat Anda Sediakan kepada Kami" bahagian Notis ini. Dalam sesetengah kes, jika anda memutuskan untuk tidak memberikan maklumat, kami tidak akan dapat memberikan anda akses ke tapak yang anda minta, atau kami mungkin tidak dapat memberikan anda perkhidmatan, ciri atau maklumat yang anda minta.

Dalam sesetengah kes, anda boleh menghentikan atau mengehadkan maklumat yang kami kumpulkan dengan cara automatik. Sila semak semula bahagian Notis ini bertajuk "Maklumat Dikumpul dengan Cara Automatik" untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara anda mungkin boleh menghentikan atau mengehadkan penerimaan maklumat tersebut.

Buka Pusat Ahli, anda boleh Log masuk pada halaman Akaun Saya, pergi ke halaman Keselamatan Akaun dan tab Pembatalan Akaun. Atau, anda boleh menyerahkan permintaan yang boleh disahkan untuk menutup akaun anda dengan menghubungi sokongan kami (support@imyfone.com ) . Kami akan memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami kumpulkan.

Anda juga boleh menggunakan dan meminda pilihan anda dengan menghantar e-mel kepada kami seperti yang dinyatakan dalam "Bagaimana untuk Hubungi Kami" bahagian di bawah.

Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi

Kami telah melaksanakan langkah-langkah yang direka untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan tidak sengaja dan daripada akses, penggunaan, pengubahan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami adalah disimpan pada pelayan selamat di belakang tembok api.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kita melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan peribadi anda maklumat yang dihantar ke Laman Web kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami telah menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang yang tidak dibenarkan akses.

Pautan ke Tapak Lain

Tapak web kami menyediakan pautan ke tapak web lain. Kami tidak mengawal, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan atau amalan laman web lain ini. Peruntukan kami untuk pautan sedemikian bukan merupakan kami pengesahan tapak web lain ini, kandungan mereka, pemiliknya, atau amalan mereka. Privasi ini Polisi tidak terpakai pada tapak web lain ini, yang tertakluk pada sebarang privasi dan dasar lain mereka mungkin ada. Anda harus berhati-hati dan menyemak dasar privasi mana-mana tapak web, perkhidmatan atau pembekal pihak ketiga yang anda lawati dari tapak web kami atau produk kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka amalan maklumat, yang mungkin berbeza secara ketara daripada amalan kami

Privasi Kanak-kanak

Kami tidak menghalakan tapak web kami kepada kanak-kanak dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripadanya dengan sengaja kanak-kanak. Jika kami menyedari bahawa kami telah menerima maklumat peribadi daripada pengguna secara tidak sengaja yang berumur di bawah tiga belas tahun, kami akan memadamkan maklumat daripada rekod kami.

Kemas kini pada Notis Privasi Kami

Notis Privasi ini boleh dikemas kini secara berkala kepada anda untuk mencerminkan perubahan dalam maklumat kami amalan atau undang-undang yang berkaitan. Kami akan menunjukkan di bahagian atas Notis apabila ia dikemas kini. Tolonglah semak Notis ini pada bila-bila masa anda mengakses atau menggunakan tapak kami untuk memastikan anda telah menyemak paling banyak versi terkini.

Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau ulasan tentang Notis Privasi ini atau jika anda ingin kami mengemas kini maklumat yang kami ada tentang anda atau pilihan anda, sila hubungi kami di support@imyfone.com.

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Sesetengah produk kami seperti Filme akan menggunakan Perkhidmatan API Youtube, yang membolehkan pengguna akhir untuk terus muat naik video ke YouTube daripada klien API.

Dasar Privasi YouTube

1. Privasi semasa memuat naik ke YouTube

Apabila memuat naik kandungan ke YouTube melalui perisian iMyFone (cth Filme), dasar privasi Google terpakai kepada media yang dimuat naik ke YouTube. Anda boleh melihat dasar privasi Google di sini:
https://policies.google.com/privacy?hl=ms

2. Membatalkan akses kepada Data Youtube

Anda boleh membatalkan akses perisian iMyFone (cth. Filem) kepada YouTube pada bila-bila masa melalui Google halaman tetapan keselamatan di: https://security.google.com/settings/security/permissions